Zapraszamy na opłatek seniorów

Stowarzyszenie im. ks. Jana Twardowskiego oraz Koło Gospodyń Wiejskich w Hermanowicach zaprasza mieszkańców wsi na „opłatek seniora”. Opłatek odbędzie się dnia 12.01.2020 o godz. 15:00. Chętne osoby prosimy o zapisanie się u ks. Proboszcza lub u Pani Celiny Świętyniowskiej. Koszt zapisu wynosi 10 zł.

Informacje można również uzyskać na stronie osp.hermanowice.pl lub parafia.hermanowice.pl